Rok 2019

Informacja o zgłoszeniach budowy - ROK 2019


 

Informacja o zgłoszeniach budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a ustawy Prawo Budowlane

 

Lp.

Imię i nazwisko Inwestora

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego obiektu

Data wpływu i nr zgłoszenia

Informacja o dacie wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

1

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowo elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia 0.4kV przy ulicy Strażackiej w Kolnie

08.01.2019

BŚ.6743.6.2019.AB

Nie wniesiono sprzeciwu

30.01.2019

 2

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowo elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia 0.4kV przy ulicy 11 Listopada i Sikorskiego w Kolnie

18.03.2019

BŚ.6743.91.2019.EK

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2019-01-09

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2019-03-20

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2019-01-09