Rok 2018

Informacja o zgłoszeniach budowy - ROK 2018


 

Informacja o zgłoszeniach budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a ustawy Prawo Budowlane

 

Lp.

Imię i nazwisko Inwestora

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego obiektu

Data wpływu i nr zgłoszenia

Informacja o dacie wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

1

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowo elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia 0.4kV w miejscowości Kolno

18.01.2018

BŚ.6743.10.2018.EK

Nie wniesiono sprzeciwu 19.02.2018

2

Wójt Gminy Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

Budowa przyłącza napowietrznego i linii elektroenergetycznej, kablowej i niskiego napięcia - oświetlenie uliczne w Pachuczynie

01.02.2018

BŚ.6743.30.2018.EK

Nie wniesiono sprzeciwu 22.02.2018

3

Wójt Gminy Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

Budowa linii elektroenergetycznej, napowietrznej i niskiego napięcia - oświetlenie uliczne w Pachuczynie

01.02.2018

BŚ.6743.29.2018.AB

Nie wniesiono sprzeciwu 22.02.2018

4

J.P. Development Spółka Jawna Jan Trzcinka, Piotr Trzcinka

ul. Wojska Polskiego 24

18-500 Kolno

Budowa sieci energetycznej niskiego napięcia i sieci telekomunikacyjnej w Kolnie

19.02.2018

BŚ.6743.61.2018.AB

Nie wniesiono sprzeciwu 20.03.2018

 5

 

Jacek Olszewski PHU GROT Jacek Olszewski

ul.Czerniewskiego 16

12-200 Pisz

Budowa sieci i przyłączy sanitarnych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych

21.02.2018

BŚ.6743.65.2018.AB

Wniesiono sprzeciw

20.03.2018

 6

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie

ul. Kolejowa 4A

18-500 Kolno

Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej realizowanej wraz z rozgałęzieniami do granicy pasa drogowego przy ulicy Marii Dąbrowskiej w Kolnie

12.03.2018

BŚ.6743.90.2018.EK

Nie wniesiono sprzeciwu 04.04.2018

 7

Jacek Olszewski PHU GROT Jacek Olszewski

ul.Czerniewskiego 16

12-200 Pisz

Budowa sieci i przyłączy sanitarnych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych

14.05.2018

BŚ.6743.197.2018.ŁK

Nie wniesiono sprzeciwu

14.06.2018

 8

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia nn 0,4kV ze złączem kablowym nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Stary Gromadzyn

22.05.2018

BŚ.6743.212.2018.ŁK

Nie wniesiono sprzeciwu

13.06.2018

 9

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia nn 0,4kV ze złączem kablowym nn 0,4kV do zasilania garaży przy ul. Kolejowej w Kolnie

22.05.2018

BŚ.6743.211.2018.KS

Nie wniesiono sprzeciwu

13.06.2018

 10

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia nn 0,4kV ze złączem kablowym nn 0,4kV do zasilania stadionu miejskiego przy ul. Wojska Polskiego w Kolnie

22.05.2018

BŚ.6743.210.2018.EK

Nie wniesiono sprzeciwu

13.06.2018

 11

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia nn 0,4kV ze złączami kablowymi nn 0,4kV przy ul. Dąbrowskiej i ul. Witosa w Kolnie

28.08.2018

BŚ.6743.337.2018.ŁK

Nie wniesiono sprzeciwu

19.09.2018

 12

Gmina Grabowo

ul. Sikorskiego 1

18-507 Grabowo

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Stawowej i części ul. Witosa w Grabowie od słupa So 1 do słupa So 12

14.09.2018

BŚ.6743.355.2018.EK

Wniesiono sprzeciw

04.10.2018

 13

Gmina Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej niskiego napięcia 0,4 kV - oświetlenie uliczne, obwód zalicznikowy w miejscowości Gietki gm. Kolno

19.09.2018

BŚ.6743.359.2018.AB

Nie wniesiono sprzeciwu

11.10.2018

 14

Gmina Stawiski

Plac Wolności 13/15

18-520 Stawiski

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Poryte, gm. Stawiski

21.09.2018

BŚ.6743.361.2018.KS

Nie wniesiono sprzeciwu

15.10.2018

 15

Gmina Grabowo

ul. Sikorskiego 1

18-507 Grabowo

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Stawowej i ul. Witosa w Grabowie - słupów oświetleniowych i kablowej sieci oświetleniowej

09.10.2018

BŚ.6743.369.2018.AB

Nie wniesiono sprzeciwu

31.10.2018

 16

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa linii elektroenergetycznych napowietrznej i kablowych niskiego napięcia 0,4 kV - ze złączami kablowymi nn 0,4kV przy ul.: Wojska Polskiego, Dąbrowskiej, Sienkiewicza, Plac Wolności, Kościuszki, Ks. Janusza, Kościelnej, Łabno Małe, Łabno Duże w Kolnie

11.10.2018

BŚ.6743.374.2018.AB

Nie wniesiono sprzeciwu

05.11.2018

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2018-01-19

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2018-11-05

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2018-01-19