Rok 2018

Informacja o zgłoszeniach budowy - ROK 2018


 

Informacja o zgłoszeniach budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a ustawy Prawo Budowlane

 

Lp.

Imię i nazwisko Inwestora

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego obiektu

Data wpływu i nr zgłoszenia

Informacja o dacie wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

1

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowo elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia 0.4kV w miejscowości Kolno

18.01.2018

BŚ.6743.10.2018.EK

Nie wniesiono sprzeciwu 19.02.2018

2

Wójt Gminy Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

Budowa przyłącza napowietrznego i linii elektroenergetycznej, kablowej i niskiego napięcia - oświetlenie uliczne w Pachuczynie

01.02.2018

BŚ.6743.30.2018.EK

Nie wniesiono sprzeciwu 22.02.2018

3

Wójt Gminy Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

Budowa linii elektroenergetycznej, napowietrznej i niskiego napięcia - oświetlenie uliczne w Pachuczynie

01.02.2018

BŚ.6743.29.2018.AB

Nie wniesiono sprzeciwu 22.02.2018

4

J.P. Development Spółka Jawna Jan Trzcinka, Piotr Trzcinka

ul. Wojska Polskiego 24

18-500 Kolno

Budowa sieci energetycznej niskiego napięcia i sieci telekomunikacyjnej w Kolnie

19.02.2018

BŚ.6743.61.2018.AB

 5

 

Jacek Olszewski PHU GROT Jacek Olszewski

ul.Czerniewskiego 16

12-200 Pisz

Budowa sieci i przyłączy sanitarnych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych

21.02.2018

BŚ.6743.65.2018.AB

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2018-01-19

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2018-02-23

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2018-01-19