Rok 2018

Informacja o zgłoszeniach budowy - ROK 2018


 

Informacja o zgłoszeniach budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a ustawy Prawo Budowlane

 

Lp.

Imię i nazwisko Inwestora

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego obiektu

Data wpływu i nr zgłoszenia

Informacja o dacie wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

1

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowo elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia 0.4kV w miejscowości Kolno

18.01.2018

BŚ.6743.10.2018.EK

Nie wniesiono sprzeciwu 19.02.2018

2

Wójt Gminy Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

Budowa przyłącza napowietrznego i linii elektroenergetycznej, kablowej i niskiego napięcia - oświetlenie uliczne w Pachuczynie

01.02.2018

BŚ.6743.30.2018.EK

Nie wniesiono sprzeciwu 22.02.2018

3

Wójt Gminy Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

Budowa linii elektroenergetycznej, napowietrznej i niskiego napięcia - oświetlenie uliczne w Pachuczynie

01.02.2018

BŚ.6743.29.2018.AB

Nie wniesiono sprzeciwu 22.02.2018

4

J.P. Development Spółka Jawna Jan Trzcinka, Piotr Trzcinka

ul. Wojska Polskiego 24

18-500 Kolno

Budowa sieci energetycznej niskiego napięcia i sieci telekomunikacyjnej w Kolnie

19.02.2018

BŚ.6743.61.2018.AB

Nie wniesiono sprzeciwu 20.03.2018

 5

 

Jacek Olszewski PHU GROT Jacek Olszewski

ul.Czerniewskiego 16

12-200 Pisz

Budowa sieci i przyłączy sanitarnych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych

21.02.2018

BŚ.6743.65.2018.AB

Wniesiono sprzeciw

20.03.2018

 6

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie

ul. Kolejowa 4A

18-500 Kolno

Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej realizowanej wraz z rozgałęzieniami do granicy pasa drogowego przy ulicy Marii Dąbrowskiej w Kolnie

12.03.2018

BŚ.6743.90.2018.EK

Nie wniesiono sprzeciwu 04.04.2018

 7

Jacek Olszewski PHU GROT Jacek Olszewski

ul.Czerniewskiego 16

12-200 Pisz

Budowa sieci i przyłączy sanitarnych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych

14.05.2018

BŚ.6743.197.2018.ŁK

Nie wniesiono sprzeciwu

14.06.2018

 8

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia nn 0,4kV ze złączem kablowym nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Stary Gromadzyn

22.05.2018

BŚ.6743.212.2018.ŁK

Nie wniesiono sprzeciwu

13.06.2018

 9

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia nn 0,4kV ze złączem kablowym nn 0,4kV do zasilania garaży przy ul. Kolejowej w Kolnie

22.05.2018

BŚ.6743.211.2018.KS

Nie wniesiono sprzeciwu

13.06.2018

 10

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

Budowa elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia nn 0,4kV ze złączem kablowym nn 0,4kV do zasilania stadionu miejskiego przy ul. Wojska Polskiego w Kolnie

22.05.2018

BŚ.6743.210.2018.EK

Nie wniesiono sprzeciwu

13.06.2018

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2018-01-19

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2018-06-14

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2018-01-19