Informacja o zgłoszeniach budowy - ROK 2015


 

Informacja o zgłoszeniach budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a ustawy Prawo Budowlane

 

Lp.

Imię i nazwisko Inwestora

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego obiektu

Data wpływu i nr zgłoszenia

Informacja o dacie wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

1

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o.o. w Kolnie

działka o nr geod. 35/3 - obręb m.  Kolno

Budowa osiedlowej sieci cieplnej

  16.07.2015 r.

 BŚ.6743.396.2015.AB

 

 Nie wniesiono sprzeciwu

2

Pan Marek Długozima

działka o nr geod. 12/13 - obręb Kumelsk, gm. Kolno

Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego

  20.08.2015 r.,

BŚ.6743.440.2015.ŁK

 

Nie wniesiono sprzeciwu

3

P.P. Małgorzata i Sławomir Lemańscy

działka o nr geod. 1713/5 - obręb m. Kolno

Budowa budynku mieszkalnego

27.08.2015 r.

BŚ.6743.444.2015.SW

 

Nie wniesiono sprzeciwu

4

P.P.  Alina i Adam Parda

działka o nr geod. 826/2 - obręb Nowa Ruda, gm. Turośl

Budowa budynku mieszkalnego

04.09.2015r.

BŚ.6743.450.2015.AB

Zgłoszenie wycofano przez Inwestora, dnia 10.09.2015 r.

 

5

PGE Dystrybucja S.A.

działki o nr geod.: 1369/342, 1727/3 i 1727/17 - obręb m. Kolno

Budwa linii kablowej niskiego napięcia i przebudowa złącza kablowego

07.09.2015 r.

BŚ.6743.451.2015.ŁK

Zgłoszenie wycofano przez Inwestora, dnia 24.09.2015 r.

 

6

P.P. Grażyna i Ryszard Prusinowscy

działka o nr geod. 57/2 - obręb Samule, gm. Turośl

Budowa budynku mieszkalnego

10.09.2015 r.

BŚ.6743.456.2015.SW

Zgłoszenie wycofano przez Inwestora, dnia 16.09.2015 r.

 

7

P.P. Sylwia i Marcin Gutowski

działka o nr geod. 1698/10 - obręb Kolno

Budowa budynku mieszkalnego

19.10.2015r.

BŚ.6743.490.2015.AB

 

Nie wniesiono sprzeciwu

8

PGE Dystrybucja SA

działka o nr geod. 1369/342; 1727/3; 1727/17 - obręb Kolno

Budowa linii kablowej niskiego napięcia i złącza kablowo-pomiarowego

29.12.2015r.

BŚ.6743.545.2015.ŁK

 

Nie wniesiono sprzeciwu

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Banach

Wprowadzający: Anna Banach

Data wprowadzenia: 2015-06-25

Data modyfikacji: 2016-01-28

Opublikował: Anna Banach

Data publikacji: 2015-06-25