Informacja o zgłoszeniach budowy - ROK 2016


 

Informacja o zgłoszeniach budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a ustawy Prawo Budowlane

 

Lp.

Imię i nazwisko Inwestora

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego obiektu

Data wpływu i nr zgłoszenia

Informacja o dacie wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

1

PGE Dystrybucja S.A. ul. Akacjowa, Kolno Budowa elektroenergetycznej linii kablowej

22.01.2016 r

BŚ.6743.13.2016.SW

  Nie wniesiono sprzeciwu

2

 PGE Dystrybucja S.A.

uł. Łomżyńska

18-520 Stawiski

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej

 13.05.2016 r

BŚ.6743.231.2016.ŁK

   Nie wniesiono sprzeciwu

3

 PGE Dystrybucja S.A ul. Św. Floriana w Kolnie  Budowa linii kablowej zasilajacej warsztat

 06.06.2016 r.

BŚ.6743.275.2016.SW

  Wniosek wycofano w dniu 05.07.2016 r.

4

 PGE Dystrybucja S.A wieś Popiołki, gm. Turośl Budowa napowietrznej i kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych oraz demontaz linii napowietrznej 09.06.2016 r. BŚ.6743.285.2016.AB

  Nie wniesiono sprzeciwu

5

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o.o.

ul. Hadlowa, Towarowa i Fabryczna w Kolnie Budowa Osiedlowej sieci cieplnej wysokoparametrowej preizolowanej wraz z odałezieniami do granicy pasa drogowego - ETAP II 01.07.2016 r, BŚ.6743.347.2016.ŁK  

 Nie wniesiono sprzeciwu

6

 

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o.o.

ul Kolejowa, Towarowa i Handlowa w Kolnie Budowa Osiedlowej sieci cieplnej wysokoparametrowej preizolowanej wraz z odałezieniami do granicy pasa drogowego - ETAP I  

01.07.2016 r

BŚ.6743.348.2016.SW

 

 Nie wniesiono sprzeciwu

7

 

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o.o.

ul Towarowa i Składowa w Kolnie Budowa Osiedlowej sieci cieplnej wysokoparametrowej preizolowanej wraz z odałezieniami do granicy pasa drogowego - ETAP III 01.07.2016r. BŚ.6743.346.2016.EK    Nie wniesiono sprzeciwu

8

 

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o.o.

 ul Kolejowa w Kolnie  Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej  06.07.2016 r. BŚ.6743.356.2016.SW

 

Wniosek wycofano w dniu 28.07.2016 r.

9

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej ul. Grunwaldzkiej wraz z odgałęzieniem do granicy pasa drogowego

06.07.2016r. 

BŚ.6743.357.2016.AB

 

 Nie wniesiono sprzeciwu

10

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Składowa w Kolnie Budowa sieci elektroenergetycznej zasilajacej budynek gospodarczy 13.07.2016r. BŚ.6743.372.2016.SW

 

Nie wniesiono sprzeciwu

11

PGE Dystrybucja S.A.

Ksebki, gm. Turośl

Łęczki, gm. Łyse

Budowa elektromagnetycznej napowietrznej i kablowej linii nn

29.07.2016r.

BŚ.6743.535.2016.ŁK

 

Nie wniesiono sprzeciwu

12

PGE Dystrybucja S.A

ul. Św. Floriana w Kolnie Budowa linii kablowej zasilajacej warsztat

04.08.2016 r.

BŚ.6743.544.2016.SW

 

Nie wniesiono sprzeciwu

13

PZD w Kolnie

ul. Kolejowa w Kolnie Budowa nowej wraz z rozbiórką istniejącej kanalizacji deszczowej

24.08.2016 r.

BŚ.6743.568.2016.SW

 

Nie wniesiono sprzeciwu

14

Gmina Grabowo

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1 

18-507 Grabowo

Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej

14.10.2016 r.

BŚ.6743.623.2016.ŁK

 

Zgłoszenie wycofano dn. 27.10.2016r

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sadowski

Data wytworzenia: 2016-05-18

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2016-01-22

Data modyfikacji: 2017-02-27

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2016-10-28