Informacja o wydaniu decyzji nr 154 z dnia 15.06.2021 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Kolnie

 I N F O R M A C J A

 

Działając zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Kolnie informuje, że Starosta Kolneński wydał decyzję nr 154 z dnia 15.06.2021 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4A, 18-500 Kolno, obejmującego przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Kolnie.

            Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolnie, w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. 11 Listopada 1, pok. 203 (I piętro). Treść decyzji udostępniono w dniu 16.06.2021 r. (link poniżej)

                                                                                                         

                                                                                                        

Z up. Starosty

mgr inż. Katarzyna Obrycka

Naczelnik Wydziału

Budownictwa i Ochrony Środowiska

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kolnie

Data wytworzenia: 2021-06-16

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Modyfikujący: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2021-06-17

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2021-06-16