Uchwała Nr 13/44/07

Zarządu  Powiatu Kolneńskiego

z dnia 18 maja 2007r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za 2006r.

        Na podstawie art.14 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104,Nr 169 poz. 1420 i z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 249 poz. 1832) Zarządu Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości informację za 2006r. obejmującą:

  1. wykonanie budżetu powiatu w poprzednim roku budżetowym w tym kwotę nadwyżki, kwotę zobowiązań wymagalnych i zadłużenia.
  2. wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych  nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.
  3. wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

          -  zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu                                          Przewodniczący Zarządu

Wiszowaty Stanisław                                                         Duda Henryk

Ksepka Stefan

Lutrzykowski Jan

Zacharzewski Wiesław         

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2007-08-03

Data modyfikacji: 2007-08-03

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2007-08-03