UWAGA !

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, z dniem 16 marca 2020 roku wstrzymane zostaje bezpośrednie udzielanie porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i  poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu kolneńskiego do odwołania.

W tym czasie wprowadza się możliwość udzielania nieodpłatnych porad prawnych, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (telefon, a w uzasadnionych przypadkach drogą e-mail.)

Zainteresowani bezpłatnymi poradami powinni:

 • Złożyć telefonicznie tel.: 86-278-27-39 bądź drogą e-mail.: npp@powiatkolno.pl zamówienie (wniosek – Załącznik nr 1) o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego podając swój PESEL, który będzie traktowany jak podpis elektroniczny na wniosku).
 • Po złożeniu zamówienia bezpośrednio skontaktować się z udzielającymi porad prawnych (Załącznik Nr 2).

Możliwość zastosowania takiego sposobu udzielania porad umożliwiło Ministerstwo Sprawiedliwości w wydanym komunikacie na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-koronawirusem.html

    


 

                                                                                                                           

   

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Powiat Kolneński realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W związku z art. 8 ww. ustawy Starosta Kolneński ustalił dwa punkty pomocy prawnej, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie dla osób uprawnionych tj. każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, na podstawie umów zawartych z Powiatem Kolneńskim – w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno, pokój nr 10:
 • poniedziałek w godz. od 9.00 do 13.00 – porad prawnych udziela adwokat,
 • wtorek w godz. od 8.00 do12.00 – porad prawnych udziela adwokat,
 • środa – czwartek w godz. od 13.00 do 17.00 – porad prawnych udziela radca prawny/adwokat
 • piątek – w godz. od 9.00 do 13.00 – porad prawnych udziela radca prawny
 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/mediacji, którego prowadzenie Powiat Kolneński powierzył Stowarzyszeniu Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej z siedzibą: ul. Warszawska 44/1, 15-077 Białystok wyłonionemu w otwartym konkursie ofert.
 • poniedziałek -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, ul Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno – porad dotyczących nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/mediacji udziela -  radca prawny w godz. od 13.30 do 17.30
 • wtorek – Urząd Gminy Turośl, ul. Jana Pawła II 49, 18-525 Turośl - porad dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej udziela -  radca prawny w godz. od 13.30 do 17.30
 • środa – Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski porad dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej udziela -  radca prawny w godz. od 13.30 do 17.30
 • czwartek – Gminny Ośrodek Kultury, Ks. T. Ciborowskiego 38, 18-516 Mały Płock - porad dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej udziela -  radca prawny w godz. od 9.00 do 13.00
 • – piątek  - Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie, 18-507 Grabowo, ul. Szkolna 1 -  porad dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej udziela -  radca prawny w godz. od 13.30 do 17.30

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 86 278-27-39 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30,  lub pod adresem e-mail: pnpp@powiatkolno.pl

Od 1 stycznia 2020 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego moją możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:

 • bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskanie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 • w dowolnym terminie:
 1. telefonicznie pod nr. 86 278-27-39;
 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail pnpp@powiatkolno.pl;
 3. listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. 11- Listopada 1

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej można uzyskać na stronie

www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl. 

LISTA JEDNOSTEK PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W POWIECIE KOLNEŃSKIM .

Poradnik - dziedziczenie (ebook pdf)

Poradnik - prawo rodzinne (ebook pdf)

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2017-01-02

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2016-01-13

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2020-03-13

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2016-01-13