Informacja Starosty Kolneńskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Starostwo Powiatowe

       w Kolnie

 ul. 11 Listopada 1

Kolno, dnia  29 maja 2018 r.

GN.6853.1.2018                                                                        

 

INFORMACJA STAROSTY KOLNEŃSKIEGO

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

 

          W oparciu o art. 114 ust. 3 w związku z art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Starosta Kolneński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

i n f o r m u j e

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Grądy-Michały gm. Grabowo, powiat kolneński, oznaczonej numerem geodezyjnym 37 o powierzchni 0,42 ha stanowiącej grunt pod wodami płynącymi. W stosunku do tej nieruchomości nie ujawniono właściciela ani władającego

       Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma polegać na udzieleniu Gminie Grabowo prawa do czasowego wejścia na przedmiotową nieruchomość w celu wybudowania i odwodnienia drogi gminnej położonej w Grądach-Michałach.

Wymieniona wyżej nieruchomość w myśl przepisów art. 113 ust. 6 cytowanej ustawy ma nieuregulowany stan prawny.

       W związku z tym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości winny zgłosić się  wraz z dokumentami potwierdzającymi te prawa w terminie  do 31 lipca  2018 r. do Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kolnie, ul 11 Listopada 1, 18-500 Kolno, (pokój 318, tel. 86 278 48 90)

     Po dniu 31 lipca 2018 r. zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, bez konieczności przeprowadzenia rozprawy administracyjnej.

 Z up. Starosty   

Krzysztof Kowalczyk

Geodeta Powiatowy

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2018-05-29

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2018-05-29

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2018-05-29