Obwieszczenie o wydaniu Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białystoku, pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie: piętrzenia, retencjonowania oraz poboru wód powierzchniowych w oparciu o istniejące budowle piętrzące na Kanale Grzędy – Wejdo.

Starostwo Powiatowe w Kolnie Kolneński
18-500 Kolno
ul. 11-go Listopada 1
Kolno, 2017-11-08

BŚ.6341.28.2017 
Obwieszczenie
    Starostwo Powiatowe w Kolnie, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.  zm.) oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 08 listopada 2017 r. wydano Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białystoku, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok, pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie: piętrzenia, retencjonowania oraz poboru wód powierzchniowych w oparciu o istniejące budowle piętrzące na Kanale Grzędy – Wejdo, w km 0+000 – 4+350 do celów rolniczych nawodnień użytków rolnych, znajdujących się w sąsiedztwie cieku:
1. przepustozastawka w km 0+008 Kanału Grzędy–Wejdo – obręb Ksebki, gm. Turośl,
2. jaz betonowy w km 0+673 Kanału Grzędy–Wejdo – obręb Ksebki, gm. Turośl,
3. jaz betonowy w km 1+519 Kanału Grzędy–Wejdo – obręb Ksebki, gm. Turośl,
4. stopień z piętrzeniem w km 2+167 Kanału Grzędy–Wejdo – obręb Wanacja, gm. Turośl,
5. jaz betonowy w km 3+823 Kanału Grzędy–Wejdo – obręb Wanacja, gm. Turośl.
    W terminie do dnia 06 grudnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Kolnie, w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno, pok. nr 203, pozostałe strony postępowania mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją.
Z up. Starosty
mgr inż. Katarzyna Obrycka
Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Data wytworzenia: 2017-11-08

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2017-11-08

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2017-11-08