Obwieszczenie w sprawie wydania Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białystoku, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia wody w oparciu o budowle piętrzące na rzece Turośl

Starostwo Powiatowe w Kolnie Kolneński
18-500 Kolno
ul. 11-go Listopada 1
Kolno, 2017-10-31

BŚ.6341.27.2017 
Obwieszczenie
  Starostwo Powiatowe w Kolnie, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.  zm.), oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 31 października 2017 r. wydano Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białystoku, pozwolenie wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:
A. piętrzenia wody w oparciu o istniejące budowle piętrzące:
1. jaz w km 0+936 rzeki Turośl – obręb Trzcińskie, gm. Turośl,
2. jaz w km 2+672 rzeki Turośl – obręb Turośl, gm. Turośl,
3. jaz w km 5+954 rzeki Turośl – obręb Nowa Ruda, gm. Turośl,
4. jaz w km 8+031 rzeki Turośl – obręb Nowa Ruda, gm. Turośl,
5. jaz w km 9+784 rzeki Turośl – obręb Nowa Ruda, gm. Turośl,
6. stopień z piętrzeniem w km 10+720 rzeki Turośl – obręb Leman, gm. Turośl,
B. retencjonowania wody w korycie rzeki Turośl powyżej wymienionych budowli piętrzących oraz w zbiorniku wodnym (obręb Trzcińskie) zlokalizowanym w zasięgu oddziaływania jazu w km 2+672 rzeki Turośl,
C. poboru wód powierzchniowych do nawodnienia użytków rolnych oraz na potrzeby zbiornika wodnego "Turośl", w oparciu o istniejące na rzece Turośl budowle piętrzące:
1. jaz zlokalizowany w km 2+672 rzeki Turośl - obręb Turośl (w tym dla potrzeb zbiornika wodnego o pow. 1,0 ha),
2. jaz zlokalizowany w km 9+784 rzeki Turośl - obręb Nowa Ruda.
  W terminie do dnia 29  listopada 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Kolnie, w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno, pok. nr 203, pozostałe strony postępowania mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją.
Z up. Starosty
mgr inż. Katarzyna Obrycka
Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Data wytworzenia: 2017-10-31

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2017-10-31

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2017-10-31