OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY UŻYWANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ INNYCH PRZEDMIOTÓW ELEKTRONICZNYCH -aukcja-

Kolno dnia 10 stycznia  2018r

 

 OGŁOSZENIE

O SPRZEDAŻY UŻYWANEGO SPRZĘTU  KOMPUTEROWEGO  

ORAZ INNYCH PRZEDMIOTÓW  ELEKTRONICZNYCH

-aukcja-

                                                          

Starostwo Powiatowe w Kolnie, ul. 11-go Listopada 1  informuje,  że dnia  18 stycznia 2018r. o godz. 12,30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolnie, ul. 11-go Listopad 1  (pok. 215)  zostanie przeprowadzona publiczna aukcja sprzedaży używanego   sprzętu komputerowego i elektronicznego wyszczególnionego  w poniższej tabeli:

 

 

L.p.

(oznaczenie)

Nr inwentarzowy

Nazwa przedmiotu 

zbędnego / zużytego

Jedn.

miary

Ilość

 

Cena wywoławcza

 

 

Wysokość postąpienia

1

G IV-2/7

Drukarka HP 1100

szt

1

 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 zł. dla każdej pozycji

2

G IV-6/2

Monitor LG -15”

szt

1

30

3

G IV-4/4

Komputer-jednostka

szt.

1

100

4

G IV-4/12

Komputer-jednostka

kpl

1

100

 

5

G IV-4/10

Monitor Samsung 22”

szt

1

50

6

G IV-8/25

Monitor  LCD - 15”

szt.

1

30

7

G IV-8/23

Komputer-jednostka

szt

1

100

8

G IV-8/26

Drukarka HP 4250 N

szt

1

100

9

G IV-8/24

Komputer-jednostka

szt

1

100

10

G IV-6/2

Zasilacz UPS

szt

1

10

11

G IV-6/10

Monitor Philips 15”

szt

1

30

12

2-9/8

Komputer-jednostka

szt

1

100

13

2-9/21

Monitor LCD  22:

szt

1

50

 

 

 

 

 

 

 

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłata wadium w  wysokości  10 zł. które upoważnia do licytowania  dowolnie wybranej  JEDNEJ  pozycji.  Chcąc brać udział w licytowaniu kilku pozycji z  wykazu,  należy wpłacić wadium w  krotności tych pozycji razy 10 złotych.  

Wadium należy uiścić w pieniądzu w siedzibie Starostwa  (kasa Banku Spółdzielczego – parter)   najpóźniej do godz. 12.00  dnia    18 stycznia   2018r.  na konto: Starostwo Powiatowe 18-500 Kolno, nr konta:  05 8754 0004 0000 4154 2000 0080, z dopiskiem wadium na sprzęt elektroniczny.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji.

Wadium złożone przez licytanta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy nabywca,   który wygrał licytację uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie.

Z chwilą przybicia ceny następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu  aukcji.  Do nabytej ceny doliczony zostanie stosowny podatek VAT.

Prowadzący aukcję wyznaczy termin odbioru przedmiotu i termin dokonania  wpłaty ceny nabycia przedmiotu,  jednak nie później jak w terminie do  7-miu dni liczone od dnia aukcji.

 

Przedmioty można oglądać  codziennie w godz. 11-14 w dni robocze (oprócz sobót) w siedzibie Starostwa, pok.  218

 

Więcej informacji udzieli informatyk Starostwa  Tomasz Sadowski, pok. 219, tel. 086-2784893 lub Edward Wysocki, tel. 086-2784894.

 

Organizator licytacji zastrzega sobie  prawo do unieważnienia licytacji lub wycofania niektórych przedmiotów bez podania przyczyny oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakość używanych przedmiotów.

 

Treść ogłoszenia zamieszczono w:

  • BIP Starostwa: powiatkolno.pl
  • miejsce publicznie dostępne : tablica ogłoszeń Starostwa (parter)

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sadowski

Data wytworzenia: 2018-01-11

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2018-01-11

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2018-01-11