Zawiadomienie o zgłaszaniu się osób uprawnionych do udziału we wspólnocie wsi Mały Płock położonej na terenie obrębu Janowo

Starosta Kolneński                                                                     Kolno, dnia 11 sierpnia 2017 r.

18-500 Kolno

ul. 11 Listopada 1

 

GN.6622.4.2017

 

ZAWIADOMIENIE

 

    W związku z tym, iż decyzja z dnia 29 czerwca 2017 r. o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału w nieruchomości zapisanej w ewidencji gruntów i budynków wsi Janowo jako wspólnota gruntowa wsi Mały Płock, oznaczonej w rejestrze ewidencyjnym działkami nr 412 i 470 o łącznej powierzchni 1.67 ha stała się dnia 1 sierpnia 2017 r. prawomocna i ostateczna -  na podstawie art. 8c ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /Dz.U. z 2016 r. poz. 703/ Starosta Kolneński podaje do publicznej wiadomości informację, że osoby uprawnione na podstawie art. 6a tej ustawy do udziałów w wyżej opisanej nieruchomości mogą składać stosowne wnioski do dnia 31 sierpnia 2018 r.

    Uprawnionymi do udziałów w tej nieruchomości będą osoby fizyczne bądź prawne posiadające gospodarstwo rolne, które w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r. faktycznie z tej  nieruchomości korzystały.

 

      Wniosek musi zawierać: oznaczenie nieruchomości stanowiącej wspólnotę, imię i nazwisko  wnioskodawcy, położenie gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, a także dowód że nieruchomość stanowi wspólnotę oraz spełnienie warunku do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie.

     Zawiadomienie podlega wywieszeniu na okres 14 dni na:

  • tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kolnie oraz na stronie internetowej Starostwa,
  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kolno oraz na stronie internetowej Gminy,
  • tablicy ogłoszeń sołectwa Janowo,
  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mały Płock.

Zawiadomienie zostanie również zamieszczone w najbliższym numerze Miesięcznika Kolneńskiego.

Z upoważnienia starosty

    mgr inż. Krzysztof Kowalczyk

Geodeta Powiatowy

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2017-08-17

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2017-08-17

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2017-08-17