Aktualności

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI


           

       Zawiadamiam, że w dniu 1 września 2023 r. o godz. 1200  (piątek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie, przy ul. 11 Listopada 1, odbędzie się XLVII Sesja Rady Powiatu Kolneńskiego (VI kadencji), z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie postanowienia Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Kolneńskiego.
 3. Ślubowanie.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie Starosty z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Przedstawienie sprawozdań z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, złożonych przez:
  1. Kierownika Nadzoru Wodnego w Kolnie,
  2. Kierownika Nadzoru Wodnego w Łomży,
  3. Kierownika Nadzoru Wodnego w Piszu.
 9. Podjęcie uchwał wg projektów wniesionych przez Zarząd Powiatu:
  1. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2023 r.;
  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2023-2032;
  3. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
  4. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kolneńskiego od dnia 1 września 2023 r.;
  5. w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolnie i nadania jej statutu;
  6. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Kolneńskiemu w 2023 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałych Rady Powiatu kolneńskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie sesji.

  

Przewodniczący Rady

Michał Kulczewski  

Projekty uchwał przewidziane do uchwalenia na sesji- kliknij

  Metryka strony

  Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

  Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

  Data wytworzenia: 2016-05-19

  Wprowadzający: Tomasz Sadowski

  Data wprowadzenia: 2005-02-22

  Data modyfikacji: 2023-08-28

  Opublikował: Tomasz Sadowski

  Data publikacji: 2016-10-21