Projekty Uchwał Rady Powiatu

 Projekty uchwał przewidziane do podjęcia na XLIII sesji Rady Powiatu Kolneńskiego V kadencji w dniu 8 października 2018 r.


Podjęcie uchwał wg projektów wniesionych przez Zarząd Powiatu: 

  1. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Kolneńskiego;
  2. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego;
  3. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2018r.;
  4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2018-2023;
  5. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolneński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  6. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami o których mowa  w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  na 2018r.;
  7. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Powiecie Kolneńskim;
  8. w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych.
  9. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu Kolneńskiego  o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok szkolny 2017/2018. (podjęcie uchwały w tej sprawie wg przedłożonego projektu).

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2016-05-19

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2007-08-30

Data modyfikacji: 2018-10-02

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2016-10-21