Projekty Uchwał Rady Powiatu

 Projekty uchwał przewidziane do podjęcia na XIII sesji Rady Powiatu Kolneńskiego VI kadencji w dniu 30 grudnia 2019 r.


Podjęcie uchwał wg projektów wniesionych przez Zarząd Powiatu tj.:

1. Przyjęcie informacji złożonych przez kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, w tym przez:

1) Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie – o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kolneńskiego za rok 2019,
2) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie – o stanie bezpieczeństwa powiatu kolneńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2019,
3) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie – o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kolneńskiego za rok 2019,
4) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kolnie – o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu kolneńskiego w 2019 r.

2. Uchwalenie budżetu powiatu na 2020 r.

3. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2020-2025

4. Podjęcie uchwał wg projektów wniesionych przez Zarząd Powiatu tj.:

1) w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2019 r.;
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kolneńskiego na lata 2019 – 2023;
3) w sprawie wydatków budżetu Powiatu Kolneńskiego, które w 2019 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego;
4) w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego;
5) w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego;
6) w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli oraz ustalenia formy i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020;
7) w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020;
8) w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Szpital Ogólny w Kolnie projektu inwestycyjnego polegającego na poprawie dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Przychodni przy ul. Milewskiego 36 w Kolnie;
9) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg powiatowych w Powiecie Kolneńskim.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie.
6. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020, z podjęciem uchwały w tej sprawie wg przedłożonego projektu.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2016-05-19

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2007-08-30

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2019-12-24

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2016-10-21