Projekty Uchwał Rady Powiatu

 Projekty uchwał przewidziane do podjęcia na XXXIX sesji Rady Powiatu Kolneńskiego V kadencji w dniu 27 kwietnia 2018 r.


Podjęcie uchwał wg projektów wniesionych przez Zarząd Powiatu: 

1) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018r.;

2) w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie o zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego;

3) w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie o zawarciu umowy najmu lokali użytkowych i umowy użyczenia;

4) w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie o zawarciu umowy dotyczącej ekspozycji reklamy;

5) zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat kolneński;

6) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu kolneńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017r.;

7) w sprawie przyznania dotacji w 2018r. z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu kolneńskiego.

8) Przyjęcie przedstawionej przez Zarząd Powiatu „Oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie kolneńskim”.

9) Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie w roku 2017 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018 oraz efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2017 .

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2016-05-19

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2007-08-30

Data modyfikacji: 2018-04-23

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2016-10-21