Aktualności

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI


     

       Zawiadamiam, że w dniu 1 sierpnia 2018r. (środa) o godz. 1400, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie, przy ul. 11 Listopada 1 odbędzie się XLI Sesja Rady Powiatu Kolneńskiego (V kadencji) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał wg projektów wniesionych przez zarząd powiatu:

1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2018r.;
2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2018-2023;
3) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Kolneńskiemu w 2018r.;
4) w sprawie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kolneńskiego w latach 2016-2017.

7. Przyjęcie informacji Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu kolneńskiego w latach 2016-2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu Kolneńskiego.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Andrzej Mieczkowski

 

Projekty uchwał przewidziane do uchwalenia na sesji- kliknij

  Metryka strony

  Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

  Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

  Data wytworzenia: 2016-05-19

  Wprowadzający: Tomasz Sadowski

  Data wprowadzenia: 2005-02-22

  Data modyfikacji: 2018-07-26

  Opublikował: Tomasz Sadowski

  Data publikacji: 2016-10-21