Aktualności

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI


Kolno, 20.12.2018 r.

 OR.0002.12.2018

 

 Radny/a powiatu

 Zawiadamiam, że  w dniu 28  grudnia  2018 r. (piątek) o godz.1200,  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie, przy ul. 11 Listopada 1  odbędzie się III sesja Rady Powiatu Kolneńskiego (VI kadencji) z następującym  porządkiem obrad:

 1.Otwarcie sesji.

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.
 4. Interpelacje i zapytania    
 5. Przyjęcie informacji złożonych przez kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, w tym przez:
 • Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie – o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kolneńskiego za rok 2018,
 • Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie – o stanie bezpieczeństwa powiatu kolneńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2018;
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie – o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za rok 2018;
 • Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kolnie – o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu kolneńskiego w 2018 r.
 1. Uchwalenie budżetu powiatu na 2019 r., według projektu ustalonego przez zarząd powiatu, w tym :
 • przedstawienie projektu budżetu powiatu przez Przewodniczącego Zarządu;
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu powiatu;
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów do projektu budżetu;
 • dyskusja;
 • podjęcie uchwały.
 1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2019-2023,wg projektu ustalonego przez zarząd powiatu, w tym:
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

 Podjęcie uchwał wg projektów wniesionych przez zarząd powiatu :

 • w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Powiecie Kolneńskim;
 • w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia pożyczki przez Szpital Ogólny w Kolnie;
 • w sprawie zmiany statutu Szpitala Ogólnego w Kolnie.
 1. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019, z podjęciem uchwały w tej sprawie wg załączonego projektu.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Zamknięcie obrad.

 w załączeniu przekazuje się :

 1) informacje, o których mowa w pkt.6,

 2) projekty uchwał, przewidziane do podjęcia wg porządku obrad, z prośbą o ich zaopiniowanie przez właściwe komisje rady powiatu;

Uchwalenie budżetu powiatu kolneńskiego na 2019 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej  na lata 2019-2023 przewiduje się według projektów wcześniej przekazanych i rozpatrywanych przez poszczególne komisje.

 Przewodniczący Rady

Michał Kulczewski  

Projekty uchwał przewidziane do uchwalenia na sesji- kliknij

  Metryka strony

  Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

  Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

  Data wytworzenia: 2016-05-19

  Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

  Data wprowadzenia: 2005-02-22

  Data modyfikacji: 2018-12-21

  Opublikował: Krzysztof Sokołowski

  Data publikacji: 2016-10-21