Aktualności

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI


   

Zawiadamiam, że w dniu 24  listopada 2017r. (piątek)  o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie, przy ul. 11 Listopada 1 odbędzie się XXXII zwyczajna Sesja Rady Powiatu Kolneńskiego (V kadencji)  z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z międzysesyjnej pracy Zarządu  Powiatu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych. 
 6. Podjęcie uchwał wg projektów wniesionych przez Zarząd Powiatu:

1) w sprawie w sprawie ujęcia w budżecie Powiatu Kolneńskiego na rok 2017 dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Kolnie  na sfinansowanie wkładu własnego  inwestycji dofinansowanej z dotacji celowej budżetu państwa polegającej na  zakupie sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego w Kolnie;

2) w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu;

3) w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu;

4) w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu;

5) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie w Branżową Szkołę I stopnia im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie;

6) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie;

7) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie;

8) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Stawiskach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach;

 1. Zatwierdzenie planu naprawczego Szpitala Ogólnego w Kolnie, z podjęciem uchwały w tej sprawie wg przedłożonego projektu.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Mieczkowski

 

Projekty uchwał przewidziane do uchwalenia na sesji- kliknij

  Metryka strony

  Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

  Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

  Data wytworzenia: 2016-05-19

  Wprowadzający: Tomasz Sadowski

  Data wprowadzenia: 2005-02-22

  Data modyfikacji: 2017-11-22

  Opublikował: Tomasz Sadowski

  Data publikacji: 2016-10-21