Aktualności

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI


   

       

      Zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2018r. (piątek) o godz. 1430 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie, przy ul. 11 Listopada 1 odbędzie się XXXIX zwyczajna Sesja Rady Powiatu Kolneńskiego (V kadencji) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad trzech poprzednich sesji, ozn. Nr XXXVI/18, Nr XXXVII/18 i Nr XXXVIII/18.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał, wg projektów wniesionych przez zarząd powiatu, w tym:

1) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018r.;
2) w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie o zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego;
3) w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie o zawarciu umowy najmu lokali użytkowych i umowy użyczenia;
4) w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie o zawarciu umowy dotyczącej ekspozycji reklamy;
5) zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat kolneński;
6) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu kolneńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017r.;
7) w sprawie przyznania dotacji w 2018r. z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu kolneńskiego.

7. Przyjęcie przedstawionej przez Zarząd Powiatu „Oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie kolneńskim” .
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie w roku 2017 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018 oraz efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2017 .
9 .Przedstawienie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2017 rok (wg uchwały Nr 100/408/18 z dnia 27 marca 2018 r.).
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Andrzej Mieczkowski

 

Projekty uchwał przewidziane do uchwalenia na sesji- kliknij

  Metryka strony

  Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

  Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

  Data wytworzenia: 2016-05-19

  Wprowadzający: Tomasz Sadowski

  Data wprowadzenia: 2005-02-22

  Data modyfikacji: 2018-04-23

  Opublikował: Tomasz Sadowski

  Data publikacji: 2016-10-21