UCHWAŁA NR XXXIII/224/14
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO
z dnia 17 czerwca 2014 r.
 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2014-2021.
 
 
        Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 595, zm. poz. 645.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kolneńskiego na lata 2014- 2021 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2021
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Traci moc załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/201/14 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2014-2021.
 
§ 2. 1. Uchwalić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2021
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Traci moc załącznik do uchwały Nr XXX/201/13 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2014-2021.
 
§ 3. 1. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
2. Traci moc załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/201/13 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2014-2021.
 
§ 4. Wykonanie powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
 
Marian Niesłuchowski

 

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2014-07-14

Data modyfikacji: 2014-07-14

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2014-07-14