Leśnictwo

LEŚNICTWO


Wydawanie zezwolenia na pozyskanie drewna niezgodne z planem urządzenia lasu
Art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm)
Zezwolenie wydaje się w przypadkach losowych, przedstawionych we wniosku oraz po zapewnieniu przez właściciela o odnowieniu uprawy leśnej w ciągu 2 lat. Ponadto do wniosku należy dołączyć aktualny wypis z rejestru gruntów i odbitkę z mapy ewidencyjnej z działką, na której znajduje się przedmiotowy las oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia wniosku
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój 203, tel. 086/2784885
Opłata skarbowa - 10,00 zł

Wydawanie zezwolenia na zmianę lasu na użytek rolny
Art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28.IX.1991 r. (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm)
Zezwolenie wydaje się w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właściciela lasu, przedstawionych we wniosku. Ponadto we wniosku należy wskazać nr działki geodezyjnej i powierzchnię lasu do zmiany na rolę, a także dołączyć aktualny wypis z rejestru gruntów i odbitkę z mapy ewidencyjnej z przedmiotową działką oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia wniosku
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój 203, tel. 086/2784885
Opłata skarbowa – 10,00 zł

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2017-02-07

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2017-02-09

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2017-02-07