Uchwała Nr 83/293/09
Zarządu  Powiatu Kolneńskiego
z dnia 26 listopada 2009r.   

w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2009 r.


        Na podstawie art. 188 ust 1 pkt. 1, ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 i z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i z 2008r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, i z 2009r Nr 19 poz. 100 oraz z 2008r. Nr 227 poz. 1505) oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XXV/127/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2009r. uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: 9 400 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: 9 400 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę 152 459 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 4 do uchwały.
  
Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: 31 877 727 zł
plan wydatków wynosi: 36 222 727 zł   

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie  Zarządu              Przewodniczący Zarządu
Szczech Grzegorz                                  Henryk Duda
Ksepka Stefan
Lutrzykowski Jan
Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2009-11-27

Data modyfikacji: 2009-11-27

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2009-11-27