Uchwała Nr 86/310/09
Zarządu  Powiatu Kolneńskiego
z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2009 r.


        Na podstawie art. 188 ust 1 pkt. 1, ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 i z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88  poz. 587 i Nr 115  poz. 791, Nr 140  poz. 984 i z 2008r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370,  Nr 227 poz. 1505, oraz z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79  poz. 666, Nr 62  poz. 504) oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XXV/127/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2009r. uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę:                     3 989 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę:                     3 989 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę     23 042 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 4 do uchwały.
  
             Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi:                   32 201 910 zł
                                                  plan wydatków wynosi:                    36 546 910 zł

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie  Zarządu                                         Przewodniczący Zarządu

Szczech Grzegorz                                                            Henryk Duda
Ksepka Stefan
Lutrzykowski Jan
Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2010-01-06

Data modyfikacji: 2010-01-06

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2010-01-06