Uchwała Nr 110/391/10
Zarządu  Powiatu Kolneńskiego
z dnia 15 listopada 2010r.


w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2010 r.

         Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/174/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2010r. uchwala się, co następuje:

 

§ 1


1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: 88 750 zł
2. Zwiększa się plan dochodów bużetowych o kwotę: 3 200 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2


1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: 88 750 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę:  3 200 zł
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę 281 404 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3


1. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.
  

             Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi:      27 367 216 zł
                                                  plan wydatków wynosi:   29 506 216 zł   

§ 4


 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie  Zarządu                    Przewodniczący Zarządu
Szczech Grzegorz                              Duda Henryk
Ksepka Stefan
Lutrzykowski Jan
Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2010-11-23

Data modyfikacji: 2010-11-23

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2010-11-23