Uchwała Nr 97/345/10
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 9 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010 r.


Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/174/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2010r. uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę 95 408 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do uchwały.


             Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi:                    25 126 053 zł
                                                  plan wydatków wynosi:                     26 926 053 zł   

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie  Zarządu        Przewodniczący Zarządu
Szczech Grzegorz                     Duda Henryk
Ksepka Stefan
Lutrzykowski Jan
Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2010-06-28

Data modyfikacji: 2010-06-28

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2010-06-28