Uchwała Nr 88/318/10
Zarządu  Powiatu Kolneńskiego
z dnia 10 lutego 2010r. 

w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2010 rok, oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i planu dochodów budżetu państwa na 2010 rok.

 
        Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Nr XXXIV/174/09 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 grudnia 2009r., w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2010r. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu w pełnej szczególowości i klasyfikacji budżetowej z podziałem na jednostki organizacyjne , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się układ wykonawczy wydatków budżetu powiatu w pełnej szczegółowości z podziałem na jednostki organizacyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Przyjmuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej, oraz plan dochodów budżetu państwa na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.


Członkowie  Zarządu                                                Przewodniczący Zarządu

Szczech Grzegorz                                                                   Henryk Duda
Ksepka Stefan
Lutrzykowski Jan
Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2010-02-18

Data modyfikacji: 2010-02-18

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2010-02-18