Uchwała Nr 1/2/10
Zarządu  Powiatu Kolneńskiego
z dnia 17 grudnia 2010r.

w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2010 r.


        Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/174/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2010r. uchwala się, co następuje:

§ 1
 
1. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę 246 613 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do uchwały.

            Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: 26 994 072 zł
                                              plan wydatków wynosi: 29 133 072 zł   

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie  Zarządu                                      Przewodniczący Zarządu

  Sekściński Wojciech                                         Duda Henryk
  Rybka Jerzy
  Lutrzykowski Jan
  Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2010-12-27

Data modyfikacji: 2010-12-27

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2010-12-27