Uchwała Nr 12/41/11
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 20 maja 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011 r.


        Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr IV/17/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2011r. uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę 216 529 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do uchwały.

             Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: 28 543 599 zł
                                                  plan wydatków wynosi: 31 483 599 zł   

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie  Zarządu                  Przewodniczący Zarządu

 Rybka Jerzy                                          Duda Henryk
 Lutrzykowski Jan
 Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2011-05-24

Data modyfikacji: 2011-05-24

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2011-05-24