Uchwała Nr 20/64/11
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 18 sierpnia 2011r.


w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2012r.


       Na podstawie uchwały Nr XLI/214/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwala się, co następuje:

§ 1


1. Ustala się założenia kierunkowe polityki społecznej i gospodarki Powiatu Kolneńskiego na 2012 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wielkości finansowe związane z budżetem powiatu na 2012 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Staroście

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie Zarządu                          Przewodniczący Zarządu

Sekściński Adam Wojciech                              Duda Henryk
Rybka Jerzy
Lutrzykowski Jan
Zacharzewski Wiesław

 

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2011-08-19

Data modyfikacji: 2011-08-19

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2011-08-19