Uchwała Nr 23/71/11
Zarządu  Powiatu Kolneńskiego
z dnia 23 września 2011r.

w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2011 r.


       Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr IV/17/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2011r. uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę:  3 200 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę:  3 200 zł    
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę 137 895 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały

  
             Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi:  28 328 755 zł
                                                  plan wydatków wynosi: 31 888 755 zł   

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie  Zarządu                   Przewodniczący Zarządu

 Rybka Jerzy                                            Duda Henryk

 Lutrzykowski Jan

 Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2011-09-26

Data modyfikacji: 2011-09-26

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2011-09-26