Uchwała Nr 26/83/11
Zarządu  Powiatu Kolneńskiego
z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011 r.


Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620,Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr IV/17/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2011r. uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę:              29 800 zł
    Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę:             23 500 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę:               29 800 zł
    Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę:             23 500 zł
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę             286 168 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały

             Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi w tym:             28 335 055 zł
            bieżące:            24 745 316 zł
            majątkowe:        3 589 739 zł
   

                                                  plan wydatków wynosi w tym:             31 895 055 zł
            bieżące:            24 084 967 zł
            majątkowe:        7 810 088 zł
   
§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie  Zarządu                               Przewodniczący Zarządu

 Sekściński Adam Wojciech                                  Duda Henryk
 Rybka Jerzy
 Zacharzewski Wiesław
 Lutrzykowski Jan

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2011-11-17

Data modyfikacji: 2011-11-17

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2011-11-17