Uchwała Nr 26/85/11
Zarządu Powiatu Kolneńskiego   
z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2012-2021.


    Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726)):

§ 1

Sporządza się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2012-2021 wraz z załącznikiem, stanowiący załącznik Nr 1 do niejszej uchwały.

§ 2

Niniejszy projekt przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.


   Członkowie  Zarządu                   Przewodniczący Zarządu

  Sekściński Adam Wojciech                        Duda Henryk
  Rybka Jerzy   
  Lutrzykowski Jan
  Zacharzewski Wiesław

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2011-11-28

Data modyfikacji: 2011-11-28

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2011-11-28