Uchwała Nr 27/91/11  
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2011 r.


      Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620,Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr IV/17/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2011r. uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę:                        2 000 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę:                        2 000 zł
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę     199 184 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały

             Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi w tym:  28 337 055 zł
             bieżące:            24 747 316 zł
             majątkowe:         3 589 739 zł
   

                                                  plan wydatków wynosi w tym:      31 897 055 zł
             bieżące:            24 104 869 zł
             majątkowe:        7 792 186 zł

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie  Zarządu                          Przewodniczący Zarządu

 Sekściński Adam Wojciech                            Duda Henryk   
 Rybka Jerzy
 Zacharzewski Wiesław       
 Lutrzykowski Jan

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2011-12-08

Data modyfikacji: 2011-12-08

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2011-12-08