Uchwała Nr 5/12/11
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 14 luty 2011r.

w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2011 r.


        Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr IV/17/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2011r. uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę:      219 559 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do uchwały.
                     Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: 24 280 204 zł
                                                       plan wydatków wynosi: 27 220 204 zł

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie  Zarządu                             Przewodniczący  Zarządu

Sekściński Adam Wojciech                               Duda Henryk
Jerzy Rybka
Lutrzykowski Jan
Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2011-02-22

Data modyfikacji: 2011-02-22

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2011-02-22