Uchwała Nr 8/31/11
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 14 marca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego  na 2011 r.

        Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr IV/17/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2011r. uchwala się, co następuje:

§ 1


1. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę 999 415 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2


1. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do uchwały.
  

             Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: 28 042 197 zł
                                               plan wydatków wynosi: 30 982 197 zł   

§ 3


 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie  Zarządu                                        Przewodniczący Zarządu

  Sekściński Adam Wojciech                                   Duda Henryk
  Rybka Jerzy
  Lutrzykowski Jan
  Zacharzewski Wiesław

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2011-03-24

Data modyfikacji: 2011-03-24

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2011-03-24