Uchwała Nr 49/180/12
Zarządu  Powiatu Kolneńskiego
z dnia 27 września 2012r.

 

w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2012 r.

Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XII/69/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2012r. uchwala się, co następuje:

§ 1

    1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę:                     6 710 zł
    2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę:                     5 000 zł
         - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
    3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę:                 6 710 zł
    4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę:                 5 000 zł
    5. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę:       73 814 zł
         - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

   Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.


   Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: 27 970 091 zł
            bieżące:                             25 009 991 zł        
            majątkowe:                          2 960 100 zł          

   plan wydatków wynosi:              28 970 091 zł
            bieżące:                              23 808 491 zł        
            majątkowe:                          5 161 600 zł        

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie  Zarządu                         Przewodniczący Zarządu
Rybka Jerzy                                                    Duda Henryk
Lutrzykowski Jan
Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2012-10-04

Data modyfikacji: 2012-10-04

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2012-10-04