Uchwała Nr 50/184/12
Zarządu  Powiatu Kolneńskiego
dnia 16 października 2012r.

 

w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2012 r.

        Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XII/69/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2012r. uchwala się, co następuje:

§ 1

    1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę:                   14 280 zł
         - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
    2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę:                   14 280 zł
         - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
    3. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę: 244 967 zł
         - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2

   Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: 27 984 371 zł
            bieżące:                             25 024 271 zł        
            majątkowe:                         2 960 100 zł          

            plan wydatków wynosi:     28 984 371 zł
            bieżące:                             23 856 818 zł        
            majątkowe:                         5 127 553 zł        

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie  Zarządu                         Przewodniczący Zarządu

  Sekściński Adam Wojciech                          Duda Henryk
  Rybka Jerzy
  Lutrzykowski Jan
  Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2012-10-19

Data modyfikacji: 2012-10-19

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2012-10-19