Uchwała Nr 55/198/12
Zarządu  Powiatu Kolneńskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.

 


         w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2012 r.

        Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XII/69/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2012r. uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę :   133 190 zł

    - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę:  133 190 zł

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę:  99 239 zł

     - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

   Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.

   Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi:                     28 392 289 zł

                                                           bieżące:                                25 520 091 zł        

                                                           majątkowe:                            2 872 198 zł         

                                              plan wydatków wynosi:                    29 392 289 zł

                                                           bieżące:                                24 427 748 zł       

                                                           majątkowe:                             4 964 541 zł        

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie  Zarządu                                       Przewodniczący Zarządu

  Sekściński Adam Wojciech                                       Duda Henryk         
  Rybka Jerzy
  Lutrzykowski Jan
  Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2013-01-08

Data modyfikacji: 2013-01-08

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2013-01-08