Uchwała Nr 56/207/12

Zarządu  Powiatu Kolneńskiego

z dnia 28 grudnia 2012r.

 

        w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2012 r.

        Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XII/69/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2012r. uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę:  40 066 zł

     - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

   Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do uchwały.

   Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: 28 392 289 zł

                   bieżące:                              25 520 091 zł       

                   majątkowe:                           2 872 198 zł       

           plan wydatków wynosi:               29 392 289 zł

                   bieżące:                                24 427 748 zł       

                   majątkowe:                             4 964 541 zł       

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie  Zarządu                       Przewodniczący Zarządu

  Sekściński Adam Wojciech                           Duda Henryk                  

  Rybka Jerzy                             

  Lutrzykowski Jan

  Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2013-01-08

Data modyfikacji: 2013-01-08

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2013-01-08