Uchwała Nr 57/213/13
Zarządu  Powiatu Kolneńskiego
z dnia 17 stycznia 2013r.


 

w sprawie zmian  w projekcie  budżetu  Powiatu Kolneńskiego  na 2013 r.

Na podstawie art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429),  oraz zgodnie z § 7, § 8, § 9 uchwały Nr XLI/214/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ustala się, co następuje:

W projekcie budżetu na 2013r. stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 53/192/12 z dnia 15 listopada 2012r. wprowadza się zmiany:
1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2013r. przeniesień na  kwotę: 108 300 zł         
     - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 1

   Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do uchwały.

   Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: 27 576 366 zł
                                                                  bieżące:     26 915 266 zł        
                                                                  majątkowe:    661 100 zł          

                                             plan wydatków wynosi: 26 502 666 zł
                                                                  bieżące:      25 178 166 zł        
                                                                  majątkowe:  1 324 500 zł        

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie  Zarządu                                          Przewodniczący Zarządu

  Sekściński Adam Wojciech                                           Duda Henryk            
  Rybka Jerzy
  Lutrzykowski Jan
  Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2013-01-21

Data modyfikacji: 2013-01-21

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2013-01-21