Uchwała Nr 62/235/13

Zarządu  Powiatu Kolneńskiego

z dnia 18 marca 2013r.

 

w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2013 r.

        Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XXII/138/13 z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2013r. uchwala się, co następuje:

§ 1

1 . Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę : 179 000 zł

    - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 179 000 zł

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę: 23 191 zł

     - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.

 

   Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: 27 755 366 zł

                        bieżące: 27 094 266 zł       

                        majątkowe:  661 100 zł

                        plan wydatków wynosi: 26 681 666 zł

                        bieżące: 25 321 619 zł       

                        majątkowe: 1 360 047 zł 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie  Zarządu                           Przewodniczący Zarządu

  Sekściński Adam Wojciech                            Duda Henryk

  Rybka Jerzy

  Lutrzykowski Jan

  Zacharzewski Wiesław

 

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2013-03-20

Data modyfikacji: 2013-03-20

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2013-03-20