Uchwała Nr 64/242/13
Zarządu  Powiatu Kolneńskiego
z dnia 25 kwietnia 2013r.


w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2013 r.

        Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XXII/138/13 z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2013r. uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę:  42 799 zł
     - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2


   Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi:                       27 755 366 zł
            bieżące:                              27 094 266 zł        
            majątkowe:                              661 100 zł          

                                                 plan wydatków wynosi:               26 681 666 zł
            bieżące:                              25 347 669 zł        
            majątkowe:                           1 333 997 zł      


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie  Zarządu                                       Przewodniczący Zarządu

Sekściński Adam Wojciech                                             Duda Henryk
Rybka Jerzy
Lutrzykowski Jan
Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2013-04-29

Data modyfikacji: 2013-04-29

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2013-04-29