Uchwała Nr 68/256/13
Zarządu  Powiatu Kolneńskiego
z dnia 21 czerwca 2013r.


w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2013 r.

        Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XXII/138/13 z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2013r. uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę:          13 516 zł
     - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

   Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi:  27 850 594 zł
            bieżące:                              27 130 824 zł        
            majątkowe:                              719 770 zł          

                                          plan wydatków wynosi:   26 776 894 zł
            bieżące:                              25 384 227 zł        
            majątkowe:                           1 392 667 zł        

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie  Zarządu                            Przewodniczący Zarządu

  Sekściński Adam Wojciech                              Duda Henryk
  Rybka Jerzy  
  Lutrzykowski Jan
  Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2013-06-24

Data modyfikacji: 2013-06-24

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2013-06-24