Uchwała Nr 70/267/13

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 14 sierpnia 2013r.

 

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego  za pierwsze półrocze 2013 roku.

        Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) uchwala się co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolneńskiego zawierającą:

  1. Wykonanie dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
  2. Wykonanie wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
  3. Część opisową o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu                   Przewodniczący Zarządu

  Rybka Jerzy                                      Duda Henryk
  Lutrzykowski Jan
  Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2013-08-19

Data modyfikacji: 2013-08-19

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2013-08-19