Uchwała Nr 70/269/13
Zarządu  Powiatu Kolneńskiego
z dnia 14 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2013 r.

        Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XXII/138/13 z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2013r. uchwala się, co następuje:

§ 1

 

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę kwotę:                   58 492 zł

    Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę:                            47 462 zł

     - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę:                               58 492 zł

    Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę:                             47 462 zł

    Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę:            245 823 zł

     - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

3.  Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2

 

   Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi:                       27 915 516 zł

                                                           bieżące:                                  27 195 746 zł       

                                                           majątkowe:                                  719 770 zł         

 

                                              plan wydatków wynosi:                   26 841 816 zł

                                                           bieżące:                                25 449 149 zł       

                                                           majątkowe:                             1 392 667 zł       

 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu                   Przewodniczący Zarządu

  Rybka Jerzy                                         Duda Henryk
  Lutrzykowski Jan
  Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2013-08-19

Data modyfikacji: 2013-08-20

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2013-08-19