Uchwała Nr 74/285/13
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 30 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.

        Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XXII/138/13 z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2013r. uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę:   449 903 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

   Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi:     27 915 516 zł
            bieżące:                                27 195 746 zł        
            majątkowe:                                719 770 zł          

                                           plan wydatków wynosi:      26 841 816 zł
            bieżące:                                25 449 149 zł        
            majątkowe:                             1 392 667 zł       

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie  Zarządu                                       Przewodniczący Zarządu
Sekściński Adam Wojciech                                           Duda Henryk    
Rybka Jerzy
Lutrzykowski Jan
Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2013-10-08

Data modyfikacji: 2013-10-08

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2013-10-08