Uchwała Nr 79/298/13 
Zarządu  Powiatu Kolneńskiego
z dnia 29 listopada 2013r. 
 
w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2013 r.
 
        Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XXII/138/13 z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2013r. uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
      Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych 
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
1.  Zwiększyć  plan dochodów budżetowych o kwotę :     12 136 zł
2. Zmniejszyć  plan dochodów budżetowych o kwotę:    146 000 zł
 
§ 2
 
Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych 
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę:    196 903 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę:  330 767 zł
 
§ 3
 
Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały. 
 
§ 4
 
   Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi:  28 329 301 zł
bieżące:     27 151 539 zł        
majątkowe:  1 177 762 zł
          
           plan wydatków wynosi:  26 773 490 zł
bieżące:     25 386 623 zł        
majątkowe:  1 386 867 zł        
 
§ 5
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
    Członkowie  Zarządu                                              Przewodniczący Zarządu
 
   Sekściński Adam Wojciech                                                   Duda Henryk
   Rybka Jerzy 
   Lutrzykowski Jan 
   Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2013-12-05

Data modyfikacji: 2013-12-05

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2013-12-05