Uchwała 80/301/13
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 18 grudnia 2013r. 
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego  na 2013 r.
 
        Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XXII/138/13 z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2013r. uchwala się, co następuje:
 
§ 1
      Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych 
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
1. Zmniejszyć  plan dochodów budżetowych o kwotę: 10 285 zł
 
§ 2
 
Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych 
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 151 950 zł
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 141 665 zł
 
§ 3
 
Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały. 
 
§ 4
 
   Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: 28 365 004 zł
bieżące: 27 186 952 zł        
majątkowe: 1 178 052 zł          
 
plan wydatków wynosi:  26 809 193 zł
bieżące: 25 444 053 zł        
majątkowe: 1 365 140 zł  
 
§ 5
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie  Zarządu                                             Przewodniczący Zarządu
 
  Sekściński Adam Wojciech                                                Duda Henryk
  Rybka Jerzy
  Lutrzykowski Jan
  Zacharzewski Wiesław
 

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2014-01-02

Data modyfikacji: 2014-01-02

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2014-01-02