Uchwała Nr 100/364/14
Zarządu  Powiatu Kolneńskiego
z dnia 28 listopada 2014r.
 
w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2014 r.
 
        Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U.z 2013r. poz. 885), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XXX/200/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2014r. uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: 104 408 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: 89 922 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 266 660 zł
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: 252 174 zł 
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
4.  Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały. 
 
§ 2
 
Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: 27 839 837 zł
bieżące: 26 985 990 zł        
majątkowe: 853 847 zł          
 
plan wydatków wynosi: 26 858 457 zł
bieżące: 25 346 370 zł        
majątkowe: 1 512 087 zł        
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Członkowie  Zarządu                                 Przewodniczący Zarządu
 
Sekściński Adam Wojciech                                      Henryk Duda
Rybka Jerzy
Lutrzykowski Jan

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2014-12-03

Data modyfikacji: 2014-12-03

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2014-12-03