Uchwała Nr 86/316/14
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 12 marca 2014r. 
 
w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2014 r.
 
        Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U.z 2013r. poz. 885), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XXX/200/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2014r. uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę kwotę: 117 603 zł
     - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 119 390 zł
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: 1 787 zł
     - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
4.  Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały. 
 
§ 2
 
Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: 26 516 623 zł
bieżące: 25 278 869 zł        
majątkowe: 1 237 754 zł          
 
plan wydatków wynosi: 25 535 243 zł
bieżące: 23 015 389 zł        
majątkowe: 1 519 854 zł        
 
§ 3
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Członkowie  Zarządu                   Przewodniczący Zarządu
 
Sekściński Adam Wojciech                        Duda Henryk
 
Rybka Jerzy
       
Lutrzykowski Jan
 
Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2014-03-17

Data modyfikacji: 2014-03-17

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2014-03-17