Uchwała Nr 89/328/14
Zarządu  Powiatu Kolneńskiego
z dnia 28 kwietnia 2014r.
 
w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2014 r.
 
        Na podstawie art. 222 ust. 4 i 257 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U.z 2013r. poz. 885z póz. zm.), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XXX/200/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2014r. uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych przeniesień w tym: 
1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę:   19 984 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę:  19 984 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
 
Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do uchwały. 
 
§ 2
 
Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: 27 152 948 zł
bieżące:  25 552 569 zł        
majątkowe: 1 600 379 zł
          
plan wydatków wynosi: 26 171 568 zł
bieżące:  23 962 364 zł        
majątkowe: 2 209 204 zł        
§ 3
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie  Zarządu                              Przewodniczący Zarządu
  Sekściński Adam Wojciech                                Duda Henryk        
  Rybka Jerzy     
  Lutrzykowski Jan 
  Zacharzewski Wiesław
 

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2014-04-29

Data modyfikacji: 2014-04-29

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2014-04-29