Uchwała Nr 93/336/14
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 26 czerwca 2014r. 
 
w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2014 r.
 
        Na podstawie art. 222 ust. 4 i 257 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U.z 2013r. poz. 885z póz. zm.), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XXX/200/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2014r. uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: 2 916 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 96 786 zł
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: 93 870 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
 
Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały. 
 
§ 2
 
   Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: 28 367 534 zł
                                                               bieżące: 26 767 155 zł        
                                                            majątkowe: 1 600 379 zł
          
                                           plan wydatków wynosi: 27 386 154 zł
                                                                 bieżące: 25 176 950 zł        
                                                             majątkowe:  2 209 204 zł        
 
 
§ 3
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie  Zarządu                                    Przewodniczący Zarządu
 
  Sekściński Adam Wojciech                                  Duda Henryk
  Rybka Jerzy
  Lutrzykowski Jan
  Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2014-08-22

Data modyfikacji: 2014-08-22

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2014-08-22